Förebygga MS - Är det möjligt?

”The Holy Grail” för MS forskare är inte bara att hitta ett botemedel mot MS utan också i första hand hitta ett sätt att förhindra den uppkommer. Samtidigt som det skulle vara fantastiskt att vända tillbaka symtomen på denna utmanande autoimmun sjukdom, skulle att alltdig ens få MS vara ännu bättre.

 

Det är upptäckten i första hand av vad som orsakar MS som ger verkligt hopp. När allt kommer omkring, att förstå triggers av sjukdomen innebär att vi i framtiden också skulle kunna undvika dem.

Det är tanken i alla fall. Men problemet är att MS inte verkar ha någon enskild orsak; ingen uppenbara gen folk kan testas för eller någoting som kan vaccineras sig mot. Istället verkar det mer troligt att det orsakas av en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer.

Identifiera MS triggers

Klart är att, förhindra en sådan komplex sjukdom är knepigt. Som sagt, forskare har identifierat flera viktiga riskfaktorer för MS som skulle kunna vara nyckeln till förebyggande åtgärder. Även om du redan har MS, är det ändå värt att beväpna dig med fakta, t.ex. livsstilsförändringar kan bidra till att minska skovfrekvensen, lindra symtom och även bromsa utvecklingen av sjukdomen.

Ett D-vitamin piller för MS?

Det är nu allmänt accepterat att låga D-vitaminnivåer är kopplade till ökad risk att utveckla MS. Detta är logiskt med tanke på D-vitamin spelar en viktig roll i hur immunsystemet och nervsystemet fungerar. Det är också anledningen till vissa experter tror D-vitamin kan bidra till att förhindra MS.

Vad mer, studier tyder på att ökad D-vitaminnivåer är associerade med minskad skovfrekvens samt en lägre grad av funktionshinder hos personer som redan har MS, så detta är något som definitivt är värt att diskutera med din läkare om du har MS.

Sökandet efter ett MS-vaccin

Utan en enskild bakterie eller virus som utlöser sjukdomen, är det svårt att utveckla ett vaccin som kan förhindra MS. Inte för att det har hindrat forskare från att försöka utveckla ett. I själva verket finns det ett antal lovande vaccin på gång, och en av dem har funnits i flera år. En studie visade att patienter som hade de tidiga tecken på MS och fick vaccin mot tuberkulos hade betydligt mindre risk att utveckla fullt utvecklad MS än de som fick placebo. Forskningen är fortfarande i sin linda, men regelbundna doser av detta vaccin skulle så småningom bli en rutin förebyggande behandling för människor i de tidiga stadierna av MS och även människor som är på en ökad risk för att utveckla sjukdomen för genetiska skäl.

Förebyggande åtgärder du kan vidta just nu

Förebyggande av MS är inte bara i händerna på forskarna. Det finns ett antal livsstilsförändringar vi alla kan göra för att minska risken att utveckla sjukdomen.

Säg nej till cigaretter

Exponering för cigarettrök tycks vara en viktig miljöriskfaktor för MS, vilket ökar risken att utveckla sjukdomen med en och en halv gånger jämfört med icke-rökare. Ju mer du röker, desto högre risk. Förresten, om du har MS, finns det desto större anledning att sluta - ett antal studier tyder på att rökning kan orsaka att sjukdomen utvecklas snabbare; Det är också förknippat med en ökad risk för konvertering från skovvis förlöpande till sekundär progressiv MS.

Steg på vågen

Att upprätthålla en hälsosam body mass index (BMI) är ett annat sätt du kan minska risken att utveckla MS. Vi vet till exempel att övervikt (BMI på mer än 25) ökar risken att utveckla MS. En studie, till exempel, fann att människor som är överviktiga vid 20 års ålder löper dubbelt så stor risk att utveckla MS senare i livet, än de människor som inte är överviktiga. Intressant att veta är att vara överviktig kan även sänka nivåerna för D-vitamin, så att dessa två kan mycket väl vara förknippade.

Öka dessa Omega-3s

En sund och balanserad kost är oerhört viktigt för att hålla din vikt i schack, men det kommer också att säkerställa att du får alla de näringsämnen som kroppen behöver för ett friskt immun- och nervsystem. Studier visar att länder som konsumerar mest fisk tenderar att ha lägre prevalens av MS, som vissa experter tror att det kan bero på de antiinflammatoriska effekterna av omega-3 oljor. Om du har MS redan, så är det fortfarande värt att öka ditt intag. Studier visar att tillskott med omega-3 oljor hos personer med MS är förknippad med minskad sjukdomsaktivitet och progression av funktionhinder.

Hopp för framtiden

Vi kan fortfarande vara en lång väg från att få bort MS helt och hållet, men vi är definitivt på rätt väg. Forskare arbetar på några spännande förebyggande åtgärder som kan hjälpa oss i framtiden, men det finns saker du kan göra för att minska risken att utveckla MS under tiden. När allt kommer omkring, ta hand om din kropp är en av de bästa formerna för förebyggande av sjukdomar.Framtid

Det är svårt ibland att leva med multipel skleros utan att inte tänka på framtiden. Det finns nya vetenskapliga framsteg nästan varje dag som ger oss en bättre förståelse av sjukdomen och föra oss ett steg närmare effektivare behandlingar. Vi bryter ner det här så att alla kan förstå och relatera till det.