Förstå olika typer av MS

De flesta har hört talas om MS, vad de flesta inte vet är att det är ett samlingsnamn för olika varianter av multipel skleros.

Den vanligaste typen av MS är skovvis förlöpande MS eller RRMS. Runt 85% diagnostiseras initialt med den här typen av MS, vilken karaktäriseras av tydligt avgränsade perioder med symptom och eller funktionsnedsättningar som kommer och går. Skoven följs sedan av delvis eller helt symptomfria perioder. Det kan till och med vara så att man vaknar en dag och upplever att man känner sig frisk igen, eller i alla fall tills nästa utbrott av märkliga symptom bryter ut.

MS progression
Det är inte bara så att symptomen vid RRMS varierar från person till person, de tenderar också att utvecklas över tid. Utbrotten av symptom som man upplever vid RRMS orsakas av inflammation I det myelinhölje som omsluter nervtrådarna. Kroppens förmåga att reparera myelinskadorna minskar sedan gradvis. När kroppen inte längre kan återskapa myelinet skadas tillslut även nervtrådarna. Den långsamma nedbrytningen av nervtrådarna ger en gradvis försämring av nervfunktion och förvärrade symptom. Du märker kanske att t ex tar längre tid att slutföra ett korsord, eller du kanske har fått en försämring av rörelseförmågan jämfört med tidigare. Faktum är att dessa förändringar är en naturlig del av åldrandet; det är bara det att lever man med MS kan saker accelerera lite fortare. Om din sjukdom förändras från den inflammationsdrivna RRMS till den neurodegenerativa, så kallas det i sjukvården för sekundärprogressiv MS eller SPMS.

Ha perspektiv på ”progression”
Om man har en kronisk sjukdom som MS, är det sista man vill höra det fruktade P-ordet. Men termen progression är inte synonymt med katastrof – allt som oftast används ordet progression av doktorn för att beskriva ett symptom-mönster. Faktum är att övergången från RRMS till SPMS oftast sker gradvis. Generellt fastställs diagnos först efter ett år av gradvis försämring i frånvaro av skov eller inflammation i hjärnan. Med andra ord, du kommer inte vakna upp en dag och plötsligt upptäcka att din MS har blivit ”försämrad” - SPMS är helt enkelt en fortsättning av RRMS.

En del har progressiv MS redan från sjukdomsutbrott. Primärprogressiv MS (PPMS) står t ex för upp till 10% av alla som lever med MS, med en redan från start gradvis försämring av symtombilden. Vid denna typ av MS upplever man inte faser av skov eller perioder av få eller inga symptom. För den som lever med progressiv MS kan bristen på information vara frustrerande. Tills nu har forskningen främst fokuserat på RRMS, eftersom det är den typen av sjukdom som är mest förekommande. Konsekvensen av det är också att det är den sjukdomsvariant där det finns mest kunskap, och i förlängningen flest behandlingsalternativ. Fokus vid behandling har varit att fördröja och motverka progression – vilket är helt rimligt men inte till stor hjälp om du redan lever med en rad olika symptom.

Men saker håller på att ändras. För i tiden tog det i snitt runt 20 år för RRMS att utvecklas till sekundär progressiv fas. Tack vare utvecklingen av sjukdomsmodifierande läkemedel är det idag färre människor som initialt utvecklar SPMS och för de som gör det, tar det längre tid innan de faktiskt hamnar där.

Och, självklart, ju mer vi lär oss om RRMS, desto mer kan forskarna dra nytta av den kunskapen och applicera den på mer progressiva typer sjukdomen. Faktum är att sedan starten 2012 av “Progressive MS Alliance” har man nu ett forum där progressiva varianter är en prioritering. Genom att arbeta tillsammans, vill de stora jättarna inom MS-forskningen kasta nytt ljus över MS, samla sin kunskap och på så sätt bidra till effektiva läkemedel som stoppar sjukdomen i sin linda. Progression inom vissa områden kan ha en stor fördel för de som lever med MS!

SE1902960240Framtid