Till alla läkare - Tala till mig som en människa

Semantik spelar en viktig roll i läkare och patienters kommunikation, men det är inte ovanligt att patienter har problem att tolka sin läkares medicinska språk. För människor som lever med multipel skleros, är möjligheten att missförstånd vad som händer i vår kropp en skrämmande tanke.

 Som första gången jag fick resultaten av en MR-undersökning av hjärnan skriftligen. Ord som flerplans, T2-viktade, sagittal och FLAIR gjorde mig både förvirrad och rädd. Vad menar de och hur mycket ska jag vara oroad? Andra gånger är det de enkla orden som får dig konfunderad. I vissa tester betyder "positiv" att något hemskt händer inuti kroppen och "negativ" betyder att du mår bra.

Nu, efter nästan tio år med min diagnos, har min kunskap om medicinsk terminologi förbättrats, men den är fortfarande långt ifrån vad läkare använder på en daglig basis. Doktorer har tillbringat år av att lära sig medicin - med sitt breda spektrum av grekiska- och latinterminologi - så det är inte förvånande att de glömmer att översätta ibland.

Som när din läkare rabblar namn på läkemedel och doser och ditt recept säger något helt annat. Mot denna bakgrund är medicinska missförstånd inte bara frustrerande, utan en fråga om patientsäkerhet.

Studier har visat att begränsad hälsokunskap är en "dold epidemi" som kan påverka allt från dina hälsoresultat till kvalitet på din behandling och resurser som du tilldelas. Ju mer du vet och förstår din sjukdom, desto bättre kan hantera den.

Jag säger alltid, "Min neurolog vet alla tekniska bitar om hjärnan och MS, men jag vet hur det känns att ha MS." Som patienter har vi rätt att förstå alla aspekter av vår sjukdom och behandling, men vi måste också uppmärksamma vår läkare när vi inte hänger med i den medicinska jargongen.

Det är din rättighet och skyldighet att förstå
Patienter bör tillåtas och uppmuntras att ställa frågor i något skeden. Min läkare förklarar alltid på ”ett vanligt språk” och tar sig tid att svara på frågor. På så sätt lämnar våra möten inga tvivel – jag vet om vad vi arbetar med och vad nästa tillvägagångssätt bör vara. På så sätt känner jag mig säkrare och mer tillfreds med min MS. Att fortsätta ställa frågor tills du känner dig säker på att du förstår svaret kan göra hela skillnaden i din MS resa.

Att förbered sina frågor i förväg och ta anteckningar under alla neurologiska kontroller kan också hjälpa. Jag glömmer ofta vad som sägs, så jag tar anteckningar så fort jag kan. Idén att spela in samtalet har också slagit mig om min läkare skulle tycka det var ok. Ett annat sätt är att ta med en ambassadör – någon i din omgivning som kan hjälpa till att ställa frågor – och komma ihåg svaren!

Här är några tips jag har visat sig vara mest användbara när man talar med läkare:

  • Använd ett tydligt språk när du talar med din läkare. Skippa svåra eller Googleade medicinska termer. Detta kommer att uppmuntra din läkare för att reagera på ett liknande enkelt sätt. Beskrivningar av MS på nätet kanske inte matchar din läkares definition eller förståelse för sjukdomen och kan leda till ömsesidig förvirring.
  • Om stämningen i rummet känns spänd, prova att använda humor för att bryta isen. Berätta för din läkare på ett roligt sätt att "jag inte har täckt den del av mitt medicinska uppslagsverk ännu, så kan ni förklara?" Att spela lite dum då och då kan hjälpa.
  • Var inte blyg och känn inte att du ställer dumma frågor, din MS-läkare är där av en anledning och har sett och hört det mesta redan!

Skrivet av: Willeke Van Eeckhoutte

Framtid

Willeke Van Eeckhoutte

Efter att emigrerat till Irland för över ett decennium sedan, korsade det aldrig Willekes sinne att hennes liv skulle skakas av MS. En tidigare bibliotek assistent från Belgien med ett intresse för böcker, psykologi och historia, var författande en dröm som ännu inte blivit verklighet. Detta ändrades efter Willeke slutade arbeteta på grund av sin MS. I sin vägran att låta MS definiera henne, blev hon en ivrig bloggare på Irland, Multiple Sclerosis & Me.

Se alla artiklar av Willeke Van Eeckhoutte