Sätt upp ett mål genom att sätta upp 21 post-it lappar och ta bort en för varje dag som du uppnår det

Fäst en post-it lapp på väggen och ta bort en för varje dag som du slutför en uppgift. Att få ta ned post-it lappen ger en känsla av att du har åstadkommit något. #MSLifeHacks


Skrivet av: #MSLifeHacks

#MSLifeHacks