MS och graviditet

Hur MS påverkar graviditet

Att vara gravid är en spännande tid, men det kan även vara en tid av osäkerhet på grund av de fysiska och mentala förändringar det bär med sig. Om du har Multipel Skleros, har du kanske några extra funderingar kring de kommande 9 månaderna. Du kanske undrar hur MS påverkar graviditet, men det är även viktigt att förstå hur MS påverkar din graviditet. För att få svar har vi pratat med Dr Magnhild Sandberg-Wollheim, hon är docent i neurologi vid Lunds Universitet och dessutom specialist på just MS och graviditet. Denna gång fokuserar vi på hur MS påverkar graviditet. I nästa inlägg kommer vi fokusera på hur graviditet potentiellt påverkar din MS.

Denna text rekommenderar inte en specifik behandling, inte heller ersätter den vikten av att prata med sin läkare om man har funderingar kring och planerar en graviditet och MS.

 

Gör MS det svårare att bli gravid?

Generellt får man sin MS-diagnos mellan 20 och 40års ålder – vilka är de år där flest kvinnor blir gravida och får barn, så fertilitet kan vara något man funderar över. Generellt så verkar inte MS påverka fertiliteten, men i små studier har det rapporterats att MS påverkat fertiliteten eller man har sett minskade nivåer av de hormoner som är en indikator för fertilitet hos kvinnor vid MS förklarar Dr Sandberg. Med det sagt, kan problem med fertilitet hända alla, 10% av par i väst upplever en minskad fertilitet eller infertilitet. Om du funderar på bilda familj, diskutera först med din gynekolog och neurolog.

Måste jag sluta med min MS-behandling under graviditet?

Du kan behöva modifiera de behandlingar du står på under din graviditet, då vissa läkemedel kan ha en påverkan på fostret säger Dr Sandberg. Vissa läkare framhåller att man bör sluta med sin bromsmedicin innan man försöker bli gravid (när man bör sluta med en behandling beror på vilken behandling man står på). Innan dess är preventivmedel ett måste, råder Dr Sandberg. ”Om du skulle bli gravid oplanerat, är det viktigt att direkt lyfta detta med din neurolog för att diskutera hur ni ska gå vidare.  Vi vet att ungefär 40% av alla graviditeter är oplanerade, så du är inte ensam – och vi dömer ingen!”

Kommer min MS att påverka min graviditet?

Det borde den inte göra, nej. Det finns inget som tyder på att MS ökar risken för utomkvedshavandeskap, missfall, för tidig födsel, fosterdöd eller missbildningar försäkrar Dr Sandberg. Och även ifall det finns en genetisk komponent vid MS, anses inte sjukdomen vara ärftlig, det finns ingen enskild gen som orsakar den. I en genomgång av data från USA som jämfört graviditeter och förlossningar av kvinnor med MS, epilepsi eller diabetes (mellitus) med övrig population hittades en liten ökad risk för att föda barn med låg födelsevikt eller föda med kejsarsnitt. Men, MS var inte associerat med andra graviditetskomplikationer. Liknande resultat hittades i en studie gjord i Norge, enligt Dr Sandberg, behöver inte kvinnor med MS monitoreras mer noggrant än de kvinnor som inte har MS. ”Det enda undantaget är om du blir gravid medan du står på en bromsmedicin, då kan det finnas behov av extra ultraljud för att hålla ett vakande öga på barnets utveckling” adderar Dr Sandberg.

Kommer MS påverka min förlossning?

Det korta svaret är, kanske. För vissa kvinnor med MS, kan reducerad känsel i bäckenet betyda mindre smärta under förlossningen – det kan låta som en bra sak, men det kan även betyda att du inte uppfattar när förlossningen startar. ”De muskler och nerver som behövs för att krysta ut barnet kan också påverkas av MS, vilket kan göra kejsarsnitt eller andra hjälpmedel vid förlossning mer sannolika” förklarar Dr Sandberg. ”Om din doktor ser några tecken på att din förmåga att föda är nedsatt, kommer han eller hon att rekommendera ett kejsarsnitt som ni planerar långt i förväg, för att undvika komplikationer.”
Precis som för alla födande mödrar kommer du att bli tillfrågad att skriva en förlossningsplan. Detta borde inkludera var du vill födas, vilka som du vill ska närvara, samt de smärtstillande hjälpmedel du ämnar använda [dessa kan ändras under förlossningens gång. reds. Anm.]. ”Generellt sätt är alla smärtstillande hjälpmedel som används vid förlossning ok om du har MS,” Förklarar Dr Sandberg. ”Faktum är att en epidural kan vara väldigt hjälpsam om du lever med fatigue, då den kommer tillåta dig att samla och spara energi mot slutet av förlossningen”. Om du har en fysisk nedsättning eller lider av spasm i musklerna, kan din barnmorska gå igenom de olika positioner som finns så att ni tillsammans kan göra förlossningen mer bekväm. Att föda barn är en utmaning men ju mer förberedd du är, desto bättre kommer upplevelsen att bli. Graviditeten kanske kräver lite extra omsorg och planering, men det finns ingen anledning varför MS skulle stå i vägen för en bra graviditet, förlossning och ett friskt barn.

Vi vill tacka Dr Sandberg-Wollheim för den tid som hon givit oss och hennes expertråd. 

SE1701578996


Du+