MS och graviditet

Att vara gravid är en spännande tid, men det kan även vara en tid av osäkerhet på grund av de fysiska och mentala förändringar den bär med sig. Om du har Multipel Skleros, har du kanske några extra funderingar kring de kommande 9 månaderna. Du kanske undrar hur MS påverkar graviditet, men det är även viktigt att förstå hur graviditet påverkar din MS. För att få svar har vi pratat med Dr Magnhild Sandberg-Wollheim, hon är professor i neurologi vid Lunds Universitet och dessutom specialist på just MS och graviditet. Denna gång fokuserar vi på hur en graviditet potentiellt påverkar din MS.

Kommer hormonella förändringar påverka min MS?

Ja, troligtvis – men inte på det sättet som du kanske förväntar dig. “Förr i tiden fans det en oro kring att graviditet kunde öka risken för skov för kvinnor med MS,” förklarar Dr Sandberg, “men nu vet vi att det oftast är motsatsen som är sann. Många kvinnor märker att deras skovfrekvens går ner under sin graviditet, speciellt under de sista 12 veckorna.”  Faktum är att en studie fann att skovfrekvensen gick ner med så mycket som 70% under den sista trimestern. “Detta kan delvis förklaras genom att de ökade nivåerna av graviditetshormonet östrogen som har en dämpande nivå på immunsystemet”.  

 

Kommer jag att stöta på fler fysiska utmaningar?

Fatigue är vanligt under graviditeten – ett resultat av det ökade behovet av näring och graviditetens vikt – så om du redan lider av fatigue, kan du komma att känna dig extra trött. De flesta kvinnor får dessutom sin sömn störd under graviditeten, det ökar självklart på en redan existerande trötthet. “Existerande ryggproblem och urinblåseproblem kan förvärras av en graviditet, då det växande barnet ökar belastningen på skelett och urinblåsa,” säger Dr Sandberg. Rörlighet kan också vara en utmaning. “Om du redan har problem med att gå, kan den extra vikt som en graviditet innebär försvåra ytterligare.” Oavsätt symptom, prata med din läkare, fysioterapeut eller barnmorska om du är orolig. “ Och, dina graviditets-relaterade åkommor kommer troligtvis gå tillbaks, och din kropp återgå till sin tidigare status när ditt barn väl är fött,” adderar Dr Sandberg.

 

Vad kan jag förvänta mig efter förlossningen?

“Studier visar att risken för skov är något högre under de första månaderna efter förlossningen,” förklarar Dr Sandberg, “Men faktum är att bara en tredjedel av dessa kvinnor får ett skov under denna tid och skovfrekvensen går tillbaks till det ’normala’ efter sex till nio månader ”. Oavsätt, det första året efter barnet kommit till världen kan vara utmanande för alla mödrar, så det är viktigt att hålla nära kontakt med sitt hälsoteam under denna tid och rapportera eventuella förändringar till sin neurolog.

 

Kommer ett barn påverka min MS i framtiden?

Här finns det potentiellt bra nyheter. “Även ifall det finns motsägande bevis här, så visar faktiskt en del studier att barnafödande har en positiv påverkan på MS även på lång sikt,” säger Dr Sandberg. En liten studie, t ex, visade att kvinnor som genomgått en graviditet efter att de blivit diagnostiserad med MS hade en lägre skovfrekvens i upp till 10 år senare, jämförelsevis med kvinnor som inte genomgått en graviditet efter deras diagnos. Samtidigt fann en svensk studie att kvinnor med MS som blivit gravida efter diagnos hade en signifikant minskad risk av att övergå till sekundär progressiv MS jämförelsevis med kvinnor som inte fått barn efter diagnos. “Vi vet inte exakt varför en graviditet eventuellt fördröjer förloppet av MS,” säger Dr Sandberg, “men det är sannolikt att könshormonerna som frigörs under graviditet förändrar immunsystemets svar på något sätt.”

Med det sagt är inte svaret på att bota MS att få så många barn som möjligt. “Graviditet, förlossning och föräldraskap ökar alla på belastningen på kroppen, så det är viktigt att fundera över dessa faktorer om man börjar tänka på tillökning i familjen,” förtydligar Dr Sandberg. “Om du redan är havande, bör ditt sjukvårdsteam arbeta med att på alla sätt hjälpa dig så att din förlossning går så enkelt som möjligt. Lyssna på din kropp och dra dig inte för att sätta dig och dina behov I första rummet.” Du kanske tom bör börja bunkra upp med extra sömn medan kan…

 

Vi vill tacka Dr Sandberg-Wollheim för den tid som hon givit oss och hennes expertråd.

SE1702597173


Du+