SymTrac - vilka möjligheter!

För mig var det nödvändigt att ha denna koll. Varje dag förde jag anteckningar om hur jag mådde. Jag ville försöka förstå och hitta en förklaring kring vad som som påverkade mig positivt och negativt. Detta visade sig vara en ganska krånglig dokumentation som krävde sitt arbete och tog tid, en tid jag inte alltid ville ta mig. Jag kände att det var nödvändigt med dokumentation inte minst inför kommande läkarkontakter där jag var livrädd över att inte vara nog förberedd och kunna svara på alla frågor. 

När jag fick möjlighet att vara med i en fokusgrupp gällande MS via Novartis hade jag en galen önskan. Att vi skulle utveckla en app som underlättar för oss med MS. Sagt och gjort, det blev verklighet! Vi i fokusgruppen gavs möjlighet att utgå ifrån våra olika behov och önskemål och fick se appen DayByDay växa fram.  

Jag hade en viktig önskan, att göra den dokumentation jag ansåg nödvändig för mig enklare. 

Nu använder jag mig av SymTrac, en vidareutveckling av DayByDay. SymTrac gör min dokumentation mycket enklare. Appen innehåller otroligt många bra funktioner. Fördelen är att jag kan använda mig av de funktioner som passar mig för stunden. 

En funktion som passar mig utmärkt är den dagliga registreringen. Där kan jag på en tiogradig skala registrera dagsformen inom olika områden som koncentration, minne, humör, sömnkvalitet, energinivå och aktiviteter. Jag har sedan möjlighet att få en profil över en vecka, en månad eller en sexmånadersperiod för att enkelt kunna följa mitt mående och eventuella förändringar över tid.  

Informationen som jag sparar i SymTrac över tiden samt mina egna anteckningar, har jag nu möjlighet att dela med mig av till min läkare och sjuksköterska (om de önskar få den informationen skickad till sig). Jag har även möjlighet att ha med mig informationen vid mina besök på Neurologmottagningen.

En så enkel lösning! 

Det är just så det ska vara, enkelt, tillgängligt samt ge mig möjlighet till att följa mitt mående under en längre period och på ett tydligt sätt kunna delge andra viktig information.

 

 


Skrivet av: Titti Juhlin

Du+

Titti Juhlin

Vid en tjärn, nära Söderåsen, mitt i naturen, bor jag tillsammans med min man, son, hundar och hästar. Jag fick min MS-diagnos 2001. Jag och MS är väl inga bästisar direkt då dess nyckfullhet ständigt överraskar mig. Jag brukar tänka att vi accepterar varandra och gör det bästa av situationen. Vi har kamperat ihop några år och kommer att följas åt resten av livet. Tidigt bestämde jag mig för att inte låta MS styra mitt liv utan göra det bästa av situationen. Detta har inte alltid varit lätt, men genom mitt sätt att tänka och agera så är jag idag nöjd med mitt liv.