Förstå Multipel Skleros

Vad är Multipel Skleros

Multipel skleros, eller MS, är en sjukdom i centrala nervsystemet. Den bryter oftast ut mellan 20 och 40 års ålder. Av dem som får diagnosen är 70 procent kvinnor. I Sverige är det i dag drygt 18.0004 personer som har diagnosen MS, och omkring 650 får diagnosen varje år. Det finns i nuläget inget läkemedel som kan bota MS, men det finns olika läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet.

Vad är MS?

Centrala nervsystemet utgörs av hjärnan och ryggmärgen. Nervceller ska skicka signaler till hela kroppen.1 Dessa signaler reglerar många av kroppens funktioner, bland annat balans, koordination, syn och minne.2

Hos den som har MS angriper immunsystemet kroppens egna celler och orsakar symtomattacker, eller skov.3 Skoven kan ge områden med ärrbildning i centrala nervsystemet som kallas plack eller lesioner. Namnet multipel skleros betyder ungefär "många ärr".2

Hur påverkar MS centrala nervsystemet?

Normal nervcell (neuron)

Förstå MS

Nervsignalerna rör sig snabbt längs axonet, som omges av ett isolerande myelinskikt.

 

Skadad nervcell

Förstå MS

Vid MS uppstår en inflammation som förstör isoleringen runt nervtrådarna i centrala nervsystemet. Detta kallas demyelinisering. Skadan hindrar nerverna från att skicka signaler på rätt sätt, de kan gå sakta, skickas till fel ställe, kortslutas eller upphöra helt. Detta ger symtomen på sjukdomen MS, som varierar beroende på var skadan har uppstått. Ibland kan symtomen vara övergående, ibland kan de finnas kvar en längre tid och i vissa fall blir de permanenta.


 

1. Heesen C, Shäffler N, Kasper J, Mühlhauser I, Köpke S. Suspected multiple sclerosis: What to do? Evaluation of a patient information leaflet.Mult Scler. 2009;15:1103-1112.

2. What is Multiple Sclerosis? National Multiple Sclerosis Society Web site. http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/what-we-know-about-ms/what-is-ms/index.aspx. Accessed on 11 February 2011.

3. A to Z of MS Causes of Multiple Sclerosis. MS Trust Web site.http://www.mstrust.org.uk/atoz/cause.jsp. Accessed on 11 February 2011.

4. C Ahlgren, A Odén, J Lycke. High nationwide prevalence of multiple sclerosis in Sweden. Multiple Sclerosis Journal 2011;17(8):901–908

 

 

Uppdaterad: 17-12-2020