SymTrac

Dagbok för dig med
multipel skleros (MS) 

 

SymTracTM är en gratis, enkel och
praktisk smartphone app som 
ger dig översikt över: 

  • ditt välbefinnande
  • dina symtom
  • dina mediciner
  • din träning
  • dina möten med sjukvården


SymTrac är en gratisapp som
hjälper dig att registrera och
dokumentera dina symtom och 
allmäntillstånd, så att du och din
behandlande läkare alltid har engod översikt över din hälsa. 

  

Registrera 
symtom

Det kan vara svårt att veta om vissa symtom
beror på din MS eller om det är något annat. 
Med SymTrac kan du registrera dina symtom 
så att du vid ett senare tillfälle kan diskutera
det med din behandlande läkare.

 

Registrera
hur du mår

Med SymTrac kan du dagligen
registrera koncentrationsförmåga,
minne, humör,  sömnkvaliet,
energinivå och dagliga aktiviteter.

 

Se och skicka visuella 
rapporter

Allt du registrerar i SymTrac visas
visuellt i lättlästa diagram och grafer.
Du kan enkelt skriva ut eller sända en
rapport via e-mail till din behandlande läkare,
så att ni har en bra översikt och utgångspunkt
för diskussion vid ert nästa möte.

  

Omfattande
träningsprogram

Kroppsrörelserna i SymTrac
är utarbetade i samarbete med
neurofysioterapeuter som har
stor erfarenhet av att träna
personer med MS.

 

Träningsövningar i ditt 
eget tempo 

Sätt ihop ditt egna träningsprogram 
med övningar som stärker dig
fysiskt och mentalt.

 

Du kan också ladda ner appen genom att klicka på bilden ovan

 

 Du kan också ladda ner appen genom att klicka på bilden ovan

 

SE1705649132 

 

Uppdaterad: 17-12-2020