MS Behandling

MS Behandling

Behandlingar

Det finns ingen medicin idag som botar MS men det finns mediciner som kan bromsa sjukdomen och underlätta livet för dig som lever med MS.1

 • Symtombehandling: mediciner som används vid MS-symtom, t.ex. depression, inkontinens och smärta2
 • Sjukdomsmodifierande behandling: mediciner som bromsar försämringen av sjukdomen så att du får färre skov och mindre funktionsnedsättning över tiden.3

De mediciner som används vid MS idag, används vid olika skeden i sjukdomen. De mediciner som finns idag ges som  kapsel/tablett, injektioner eller som infusioner.

Valet av mediciner är viktigt och ditt MS-team finns där för att hjälpa dig med de olika alternativen. Tala med din läkare om vad som passar bäst för dig och diskutera för- och nackdelar med de olika behandlingarna.

Nedan finner du några viktiga frågor som kan vara bra att diskutera med din läkare innan du ska börja med en ny eller måste byta MS-behandling:

 • Är det här den bästa behandling jag kan få?

 • Vilken effekt kan jag förvänta mig på de olika symtom jag har?

 • Passar behandlingen min livsstil?

 • Hur kommer jag att klara dagliga rutiner och doseringen av medicinen?

 • Hur ofta och hur länge ska jag ta medicinen?

 • Klarar jag av att bereda och ta medicinen på egen hand?

 • Hur påverkar medicinen mig, och hur vet jag att den verkar?

 • Vilka biverkningar kan jag förvänta mig? Hur kan jag hantera dem?

 • Kommer andra att se att jag får behandling för MS?

 • Vilka är riskerna om jag inte följer behandlingen?

 • Vad händer om behandlingen inte har någon effekt?

Alla upplever MS olika, och varje dag kan innebära nya erfarenheter. Även om du får en behandling för din MS är det viktigt med uppföljning och besök hos din neurolog och MS-sköterska. De kan ändra din behandling om det behövs och också berätta för dig om den senaste utvecklingen av nya mediciner.

Punkterna nedan är också viktiga och som du bör ta upp med din läkare och MS-sjuksköterska:

 • Symtom och Skov: Symtom och eventuella skov är viktiga att registrera, många som lever med MS väljer att skriva dagbok för att få grepp om hur sjukdomen förändrar sig.

 • Biverkningar: Tala om för din läkare eller MS-sjuksköterska om du får biverkningar av en viss behandling.

 • Regelbundenhet: Det är viktigt att du tar medicinen enligt läkarens anvisningar.

 • Besök hos andra läkare: Sammanställ en översikt över alla läkare du besökt, oavsett om det gäller en bokad tid hos din allmänläkare eller en rutinkontroll. Notera datum för besöket och vad som görs, kom särskilt ihåg att notera om du får mediciner utskrivna.

 • Behov av stöd: Vissa vill ha nära kontakt med MS-föreningar, andra inte. Oavsett vilken typ av stöd och uppföljning du vill ha är det bra om du berättar öppet för sjukvårdspersonalen vilka önskemål du har och ägnar tid åt att hitta personer eller lösningar som kan vara till hjälp för dig.

 

1. Recognized treatment for MS. International MS Federation Web site. http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/what-we-know-about-ms/treatments/index.aspx. Accessed on 16 February 2011

2. Treatments. National Multiple Sclerosis Society Web site.http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/what-we-know-about-ms/treatments/index.aspx. Accessed on 16 February 2011.

3.  The MS Disease- Modifying Medications. National Multiple Sclerosis Society Web site. http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/what-we-know-about-ms/treatments/index.aspx. Accessed on 16 February 2011.

4. www.mssallskapet.se

 

SE1705649132

Uppdaterad: 17-12-2020