Resurser och länkar

Resurser och Länkar

MS-organisationer som kan hjälpa dig

Det finns många organisationer som tillhör den globala MS-föreningen. Tala med din läkare eller MS-sköterska om det och om vilka andra resurser som kan finnas tillgängliga för dig.

Neuroförbundet

http://www.neuroforbundet.se/

Multiple Sclerosis International Federation

http://www.msif.org

Mycket information om MS, bland annat statistik, tips och annat matnyttigt. Innehåller också andra länkar och information på 12 olika språk.

The National Multiple Sclerosis Society (NMSS)

http://www.nationalmssociety.org

Information om MS-symtom, behandling och direktstöd och om bibliotek.

MS-Forskningsfonden

http://www.msforskningsfonden.se

European MS foundation (MS fonden)

http://www.msfonden.se

Progressive MS Alliance 

https://www.progressivemsalliance.org/

Uppdaterad: 17-12-2020